952 00 793 ole-helge.solstad@enivest.net

Villa Hundsnes

Teikna av Sundt Arkitekter AS. Areal 40m2.

Her vart bustaden rehabilitert, samstundes som den fekk to tilbygg med eit moderne utrykk, som bryt mot den eksisterande tradisjonelle bustaden.

Tilbygga er utført i trekonstruksjon og kledd med vedlikehaldsfrie plater frå Prodema.

Vi utførte tømrararbeida.

Bilder frå prosjektet

  • IM000030.JPG
  • IM000032.JPG
  • IM000047.JPG
  • IM000048.JPG
  • IM000049.JPG
  • Bilde 036