952 00 793 ole-helge.solstad@enivest.net

Samarbeidspartnarar

Eit byggefirma er sjeldan i stand til å gjennomføre fullskala byggeprosjekt på eigenhand, noko som er grunnen til at vi har opparbeida oss eit breitt nettverk av dyktige fagfolk innanfor ulike fagfelt. Om du vel Ole-Helge Solstad AS som samarbeidspartnar vil ditt bygge­prosjektet vere i trygge hender.

Sogn Bygg AS

Sogn Bygg AS er eit byggefirma i Ytre Sogn som i hovedsak tek oppdrag i Sogn og i Hordaland. Verksemda tek alle former for oppdrag som spenner frå å skifte vindu og dører til å bygge eine- og fleirmannsboliger. Kontaktperson er Jan Åge Solstad.

482 49 530

jansol-l@online.no

Arkitektfirma Sundt Arkitekter AS

Velrenommert arkitektfirma med base i Bergen. Kontaktperson er Børje Sundt Laastad.

www.sundt-arkitekter.no

905 75 711

sundt.arkitekter@mac.com

Berntsen Mur og Fliseservice AS

Spesialist på flis og mur med lang fartstid, sentralgodkjenning og våtromssertifikat. Kontaktperson er Frode Berntsen.

www.berntsenmur.no

915 92 990

fbern@broadpark.no

XL-Bygg Adolf Jahnsen

Totalleverandør av byggevarer. Kontaktperson for salg er Stig Rosvoll (tlf. 55 33 36 04 | e-post: stig@adja.no). Kontaktperson for prosjekt er Jan Berge (tlf. 55 33 36 20 | e-post: jan@adja.no).

www.adolf-jahnsen.xl-bygg.no

55 33 36 00

post@adja.no

Elektrikerfirma Knut Knutsen AS

Eit av dei eldste elektroentreprenørselskapa i Bergen. Totalleverandør av elektriske installasjonar med 21 tilsette. Kontaktperson er Tomas Knutsen.

www.knutknutsen.no

900 15 391

ktk@knutknutsen.no

Rørleggerfirma Alt i Vann AS

Totalleverandør av rørleggertenester for Bergen og omegn. Kontaktperson er Reinert Grindvik.

www.altivann.no

992 03 120

post@altivann.no

Arkitektfirma Lund og Laastad AS

Arkitektkontor i Bergen. Kontaktperson er Svein Erik Lund.

920 38 298

sel@lundaastad.no